กติกาการเล่น จับยี่กี JYKLOTTO1. แทงเลข 1-12 ออกผลทุก ๆ 10 นาที วันละ 108 รอบ
2. ออกผลทุกวัน ตั้งแต่ 09.30-3.30 น.
3. แทงเลข 1-12 ขั้นต่ำ 20 บาท ขึ้นไปจ่าย 11 ต่อ (รวมทุน)
4. (เช่น แทง 100 จ่าย 1,100) (รวมทุน)
5. เลขต่ำ (แดง) 1, 2, 3, 4, 5, 6 แทงขั้นต่ำ 120 บาท จ่าย 220 บาท (รวมทุน)
6. เลขสูง (ดำ) 7, 8, 9, 10, 11, 12 แทงขั้นต่ำ 120 บาท จ่าย 220 บาท (รวมทุน)
7. เลขคู่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 แทงขั้นต่ำ 120 บาท จ่าย 220 บาท (รวมทุน)
8. เลขคี่ 1, 3, 5, 7, 9, 11 แทงขั้นต่ำ 120 บาท จ่าย 220 บาท (รวมทุน)

ตารางเวลาการออกผล JYKLOTTO 108 รอบ เริ่มแทงรอบแรกเวลา 9.30 - 03.30 น.

ออกผลทุก 10 นาที

รอบที่ เวลาออกผล รอบที่ เวลาออกผล รอบที่ เวลาออกผล รอบที่ เวลาออกผล
1 9.30 น 23 13.10 น 45 16.50 น 67 20.30 น
2 9.40 น 24 13.20 น 46 17.00 น 68 20.40 น
3 09.50 น 25 13.30 น 47 17.10 น 69 20.50 น
4 10.00 น 26 13.40 น 48 17.20 น 70 21.00 น
5 10.10 น 27 13.50 น 49 17.30 น 71 21.10 น
6 10.20 น 28 14.00 น 50 17.40 น 72 21.20 น
7 10.30 น 29 14.10 น 51 17.50 น 73 21.30 น
8 10.40 น 30 14.20 น 52 18.00 น 74 21.40 น
9 10.50 น 31 14.30 น 53 18.10 น 75 21.50 น
10 11.00 น 32 14.40 น 54 18.20 น 76 22.00 น
11 11.10 น 33 14.50 น 55 18.30 น 77 22.10 น
12 11.20 น 34 15.00 น 56 18.40 น 78 22.20 น
13 11.30 น 35 15.10 น 57 18.50 น 79 22.30 น
14 11.40 น 37 15.20 น 59 19.00 น 80 22.40 น
15 11.50 น 37 15.30 น 59 19.10 น 81 22.50 น
16 12.10 น 38 15.40 น 60 19.20 น 82 23.00 น
17 12.10 น 39 15.50 น 61 19.30 น 83 23.10 น
18 12.20 น 40 16.00 น 62 19.40 น 84 23.20 น
19 12.30 น 41 16.10 น 63 19.50 น 85 23.30 น
20 12.40 น 42 16.20 น 64 20.00 น 86 23.40 น
21 12.50 น 43 16.30 น 65 20.10 น 87 23.50 น
22 13.00 น 44 16.40 น 66 20.20 น 88 24.00 น

1-6 แดง


7-12 ดำ


เลขคู่


เลขคี่Support /ฝ่ายบริการ

 092-4472158, 092-6819628     jyklotto, jyk888